หน้าแรก เกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ข้อมูลหลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ติดต่อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2562   โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2562

...
     
 
ข่าววันที่: 31 พ.ค. 2562 

 
ข้อมูลหลักสูตร

การจัดการโลจิสติกส์
 
บรรยากาศ
         
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.